Construire parc fotovoltaic

Construire parc fotovoltaic

ANUNT

SC FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrică, imprejmuire teren și racordore la sistemul energefic național, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic in vederea Producerii de energie electrică, imprejmuire teren și racordare la sistemul energetic național”, propus a fi amplasat in jud. Mureș, comuna Sânpaul, sat Chirileu, fn.,identificat prin CF nr. 51505, 51506, 50167, 50487, 51058, 51039, 52753/Sânpaul.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni nr.10, în zilele de luni între orele 9 - 15 și marți vineri intre orele 9 — 12, precum și la următoarea adresă: http.’//.apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Mureș.

15.02.2023
Fomco Solar Systems

Articole
recomandate