Garanție produse

Garanție produse

! Vă rugăm ca, în cazul în care aţi primit produsul fără instrucţiuni de utilizare şi/sau certificat de garanţie să reclamaţi lipsa acestora în cel mult 48 de ore de la primirea produsului.

1. Garanția produselor vândute de FOMCO

Pentru fiecare produs vândut de către FOMCO beneficiaşi de certificat de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
Garanţia produselor începe din data achiziţionării produsului, dată confirmată cu chitanţă, factură sau alt document de plată.
Perioada de garantie este diferita, în funcţie de categoria produselor, specificată la pagina produsului.
Aceasta garanţie face referire doar pentru produsele utilizate conform destinaţiei lor, şi pentru care sunt valabile următoarele:

  • Condiţiile de lucru sunt în concordanţă cu informaţiile menţionate pe produse, ambalajele lor, în documentele de însoţire şi conform datelor tehnice;
  • Instalaţia electrică unde au fost montate produsele, nu este subiectul variaţiilor de tensiune, variaţii care sunt în afara razei de funcţionalitate, menţionate în fişa tehnică a produsului;
  • Produsele sunt conectate, instalate şi montate, corespunzător cu instrucţiunile producătorului, în cadrul valorilor grilei de utilizare, condiţiile şi mediul de lucru, specificate în detaliile tehnice, instrucţiuni de utilizare, standarde şi alte documente ce însoţesc produsele.

2. Garanţia lucrărilor executate:

Garanţia va fi asigurată de instalator pe o perioada de:

  • 120 luni pentru panourile fotovoltaice
  • 60 luni pentru invertor /sistemul de comunicare
  • 12 luni pentru montaj / sistem de prindere

Garanţia este calculată de la data montării produselor.
Instalatorul va asigura piese de schimb şi service în perioada garanţiei. Se pot solicita lucrări de service şi în timpul post-garanţiei pe baza unui contract de prestări servicii.
În cazul unui defect intervenit în termenul garanţiei, când cauza defectului nu îi este imputabilă cumpărătorului, INSTALATORUL se obligă să ofere CLIENTULUI piesa sau echipamentul defect la comandă sau serviciile de montaj cu condiția ca acestea să fie achitate în avans sau garantate prin unul din instrumentele de plată specificate anterior, pe baza unei facturi proforme sau alt document justificativ .
Nu se acordă garanţie pentru echipamentele comandate de CLIENT pe răspunderea sa.
Cheltuielile cu instalarea sau demontarea produselor, fac obiectul acestei garanţii, în cazul lucrărilor executate de firma Fomco.

Nu beneficiaţi de garanţie în următoarele situaţii:

  • Reparaţia produsului a fost efectuată de o persoană neautorizată sau într-un loc nepermis;
  • În cazul în care produsul a fost exploatat necorespunzător;
  • Garanţia nu acopera daunele produse de avariile la instalaţia electrica (instalaţie electrica veche, defectuoasă sau incorectă);
  • Garanţia nu acoperă daunele cauzate de: umiditate, inundaţie, foc, dezastre naturale, supraîncărcarea reţelei electrice, şocuri electrice, evenimente de asigurare, spargere, zgărieturi, mizerie, închiriere, arderi şi acţiuni intenţionate sau neintenţionate, exces de utilizare, exploatare necorespunzătoare, exploatarea produsului prin depăşirea standardelor, manualului de utilizare, cod, incluzănd şi acele condiţii specificate în standardele electrice din regiunea unde se foloseşte produsul.

Completează formularul pentru o ofertă personalizată