Prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 30.06.2024

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.
Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI ?
FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L. (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) oferă servicii de construcţii „la cheie” a sistemelor fotovoltaice profesionale, pe întreg teritoriul ţării.Dorim să contribuim la reducerea amprentei de carbon prin sistemele montate, iar acțiunile noastre să inspire tranziția spre energia verde și sustenabilitate. Misiunea noastră este să reducem factura de energie a fiecărui Client oferind soluții profesionale și servicii personalizate. Prin acest aport creștem eficiența individuală și susținem adoptarea accelerată a energiei verzi.
FOMCO SOLAR SYSTEMS face parte din grupul FOMCO, dezvoltat în peste 20 de ani de activitate. Fondată în 2002 ca o afacere de familie, ascensiunea FOMCO Group se reflectă nu doar în creșterea numerică a angajaților, ci mai ales în consolidarea unui portofoliu vast de proiecte finalizate cu succes. Ariile de interes și domeniile în care grupul activează sunt: energie regenerabilă, industria auto, imobiliare, producția de mobilă și prelucrarea lemnului.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului social: localitatea Cristeşti, str. Principală nr. 801/E, cod poștal 547185, județul Mureş, România.
Adrese de e-mail: info@fomcosolar.ro, dpo@fomco.ro
Nr. de tel.: +40.724.364.432

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?
Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, clienți - persoane fizice și persoane juridice, parteneri contractuali/colaboratori), precum și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În vederea completării și transmiterii formularului de Contact pentru oferirea de suport tehnic în vederea instalării unui sistem fotovoltaic, pe website-ul Societății www.fomcosolar.ro (secțiunea ”Contact”), prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, număr de telefon, județ și orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate, la sub-secțiunea ”Mesaj”. Suplimentar, aveți opțiunea de a transmite/solicita aceste informații în limbile română și maghiară.
Se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate”, respectiv se bifează (opțional) posibilitatea de abonare la Newsletter și se apasă pe butonul ”Trimite mesajul”.

Suplimentar, la accesarea secțiunii ”Contact”, există posibilitatea de solicitare a unui suport tehnic specializat, prin alegerea/bifarea unei variante de răspuns (Doresc informații despre sisteme fotovoltaice complete – Doresc informații despre programul Casa Verde – Doresc asistență tehnică) în contextul deschiderii automate a unui mesaj specific (Ai întrebări? Discută cu noi!) în partea dreaptă a website-ului www.fomcosolar.ro.

Se pot contacta reprezentanții Societății și în mod direct - prin telefon mobil, accesând numărul de telefon mobil indicat pe pagina principală a website-ului www.fomcosolar.ro sau accesând numerele de telefon mobile ale reprezentanților din showroomurile Societății, deschise la nivel național (secțiunea ”Contact” - Vezi showroomurile din toată ţara, aici).

În scopul completării și transmiterii formularului de înscriere la programul Casa Verde pentru instalarea unui sistem profesional fotovoltaic (secțiunea ”Casa Verde” – Înscrie-te acum) de pe website-ul Societății www.fomcosolar.ro, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, nr. de telefon, județ.
Aveți posibilitatea să selectați: *modelul de sistem profesional fotovoltaic, *locul de montaj al sistemului (casă/teren) și *dacă sunteți proprietar/sau nu.
Se bifează căsuța cu mesajul *”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile”*, și se apasă pe butonul *”Trimite mesajul”*.

În scopul completării și transmiterii formularului pentru o ofertă personalizată (secțiunea ”Link-uri utile” – Configurator – Solicită ofertă pentru sistem fotovoltaic) de pe website-ul Societății www.fomcosolar.ro, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, nr. de telefon, tip Client (persoană fizică/juridică), adresă completă.
Se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile, și se apasă pe butonul ”Trimite mesajul”.

În scopul completării și transmiterii formularului de Ofertă (se apasă pe pictograma Ofertă – Cere ofertă, din partea dreaptă a paginii principale a website-ul Societății www.fomcosolar.ro), prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, tip Client (persoană fizică/juridică/PFA), adresă de E-mail, nr. de telefon, județ).
Veți menționa puterea și tipul sistemului fotovoltaic (monofazat/trifazat), se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile, și se apasă pe butonul ”Trimite”.

În scopul completării și transmiterii formularului de solicitare a finanțării achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unități de cult, instituții publice sau organizații care furnizează servicii sociale (secțiunea ”Programe de finanțare” - Sisteme Fotovoltaice pentru Unități de Cult și Asistență Socială) de pe website-ul Societății www.fomcosolar.ro, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume organizație, CUI, județ, numele reprezentantului organizației, adresă de E-mail, nr. de telefon.
Suplimentar, aveți opțiunea de a transmite aceste informații în limbile română și maghiară.
Se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile, și se apasă pe butonul ”Trimite mesajul”.

În scopul completării și transmiterii formularului de comandă produse (secțiunea ”SHOP” - Categorii de produse - se alege produsul accesând una din categoriile: *Panouri fotovoltaice, *Invertoare, *Baterii, *Accesorii, *Încărcătoare e-mașini, *Iluminare LED, *Aparate aer condiționat, *Carport) de pe website-ul Societății www.fomcosolar.ro, prelucrăm următoarele: *date personale (nume, prenume, adresă de E-mail, nr. de telefon, tip client - persoană fizică/juridică, precum și orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la rubrica ”Mențiuni”), *date de livrare (nume, prenume, cod poștal, localitate, adresă completă), date de facturare (nume facturare, cod poștal, localitate, adresă completă). Dacă datele de facturare sunt identice cu datele personale se bifează căsuța aferentă. Se alege modalitatea de plată (prin transfer bancar, *on-line cu cardul sau *cash), se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile, și se apasă pe butonul ”Finalizare comandă”.

În vederea creării unui Cont de Client pe website-ul Societății – www.fomcosolar.ro (se apasă pictograma Omuleț din partea dreapta-sus a paginii principale) se prelucrează numele și prenumele, adresa de E-mail și se introduce o parolă, după care se bifează căsuța cu mesajul ”Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile și se apasă pe butonul ”Creează Cont”. În mod similar, pentru autentificarea la contul deja creat, se prelucrează adresa de E-mail și parola aleasă și se apasă pe butonul ”Autentificare”.

La secțiunea Blog de pe pe website-ul www.fomcosolar.ro, sunt prezentate informații / articole de interes din domeniul sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și informații despre regulamentele de participare la concursurile specifice organizate de Societate.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookies sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de Cookies.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar adresa de e-mail și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

Toate câmpurile notate cu * sunt obligatorii.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex.: exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de Confidențialitate sau perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor, de contabilitate etc.

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.)
Partenerilor contractuali / colaboratorilor Societății care ne oferă servicii IT de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing on-line și comunicare de marketing, ori altor companii cu care FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL poate dezvolta programe comune de prezentare pe piață a serviciilor oferite (ex.: societăților din cadrul Grupului Fomco, partenerilor Fomco, furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de cercetare de piață, societăților de asigurare, altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre).
Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Fundație sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?
Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.
Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?
Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Persoanele fizice își vor exercita drepturile prin intermediul unei cereri scrise, transmise fie la sediul Societății (localitatea Cristeşti, str. Principală nr. 801/E, cod poștal 547185, județul Mureş, România), fie electronic la adresa de E-mail a Responsabilului cu protecția datelor: dpo@fomco.ro sau la numărul de telefon: 0745.508.673, persoană de contact Ionel Orza. Serviciile de Responsabil pentru Protecția Datelor (DPO) sunt externalizate și oferite de GDPRComplet.

Completează formularul pentru o ofertă personalizată