Casa Verde 2023

Transferă-ți dosarul Casa Verde 2023 și vei beneficia de montaj rapid.
Tekintse meg magyar nyelven

Casa Verde

Ghid de finanțare (2023)

Persoane fizice
Parohii

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice.
 • Cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ.
 • Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice.
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Condiții cumulative minime:

 • Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată, pentru o singură locație în cadrul unei sesiuni.
 • Are domiciliul în România.
 • Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.
 • Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul.
 • Este proprietar al imobilului. Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară.
 • Imobilul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară.
 • Destinația construcției este exclusiv pentru locuință, așa cum reiese din extrasul de carte funciară.
 • Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.
 • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.
 • Nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care au beneficiat/ au încheiat / urmează să încheie o finanțare pe același imobil.

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul + actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație (chiar dacă se montează pe teren, trebuie să existe pe extrasul CF și un imobil construcție care v-a fi deservit de panourile fotovoltaice). În cazul montajului pe teren se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren (nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație).
 • Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg. (În cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individual).

TOATE documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație!

Pașii principali în derularea proiectului:

1. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor.

2. Validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora.

3. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicația informatică, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la punctul 2.

4. Încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație.

5. Selectarea de către solicitanți a unui instalator validat.

6. Analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator.

7. Aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili.

8. Aprobarea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație.

9. Implementarea proiectului.

10. Decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi.

11. Analiza eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, de către AFM, pe eșantion.

12. Monitorizarea beneficiarilor finali.

Descarcă Ghid Complet

Tabelul de mai jos îți oferă informații exacte care sunt furnizate de către AFM despre zilele, regiunea și bugetul acordat în funcție de zonă, pentru programul Casa Verde 2023.

Casa Verde

Completarea formularului la noi pe site nu înseamnă înscrierea în programul Casa Verde.

Nu uita să te înscrii în programul Casa Verde pe site-ul AFM, conform programului de mai sus, dar venim în curând cu informații care te vor ajuta la procesul de înscriere.


Pasul 1

Înscrie-te în baza noastră de date ca să fii informat (dacă NU eşti deja înscris)

Pasul 2

Creează-ţi cont pe site-ul AFM (vizitează pagina)

Pasul 3

Încarcă documentele scanate în format PDF pe platforma AFM

fomcoSolar
Pasul 4

Alege Fomco Solar Systems ca instalator

Pasul 5

Am verificat toate dosarele celor înscriși la noi înainte de suspendarea platformei AFM.

Pasul 6

Programăm efectuarea auditelor tehnice la locul de implementare deja!

Pasul 7în progres

Implementarea proiectului (montaj, depunere dosar tehnic la DEER, obtinere Certificat de racordare (CR))

Pasul 8

Depunere decont

Alege Fomco Solar Systems pentru Casa Verde!

Casa Verde
Echipe de montaj proprii, astfel deținem controlul total în procedura de montare și putem garanta pentru ea.
Casa Verde
Asigurăm consiliere și suport dedicat până la ultimul document!
Casa Verde
Instalăm sisteme fotovoltaice premium, care sunt certificate la nivel internațional.
Casa Verde
Asigurăm livrare rapidă din propriul stoc.
Casa Verde
Suntem certificați de ANRE din anul 2012, și avizați de AFM la sesiunile Casa Verde din 2019,2021,2023, plus Electric Up 2021.
Casa Verde
Experiență vastă de peste 12 ani în implementarea sistemelor fotovoltaice.
Casa Verde
Peste 3000 de proiecte finalizate din care 856 de proiecte prin intermediul programului Casa Verde.
Casa Verde
Am realizat parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni însumând capacități de producție de peste 10MWH.
Astfel ai toată certitudinea că suntem perfecți pentru alegerea ta!Înscrie-te acum

Ofertele noastre:


Un panou GRATUIT pentru oricare dintre sistemele configurate în forma pachetelor de mai jos.

BONUS! Un smart meter inclus în fiecare configurare de pachet.

Casa verde

Sistem Fotovoltaic On Grid cu putere instalată de 3.6 kWp*
Producție medie: 4320 kWp/an

*Inclus panoul cadou
Package

Recomandat pentru facturi cu energia electrică de maxim 100 RON/lună.

Asistență documentație tehnică Dosar AFM și Dosar Prosumator

Panouri fotovoltaice ZNSHINE DOUBLE GLASS de pânâ la 550W*

 • Putere totală instalată: minim 3.6 kWp
 • Suprafața utilă minimă necesară ~ 20 m2

Invertor HYPONTECH ON-GRID

 • Putere: 3 kW
 • Monofazat

Cost sistem: 22,200 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 2,000 RON (2,200 RON)

SAU
Invertor Hibrid HUAWEI
 • Putere: 3 kW
 • Monofazat

Cost sistem: 22,500 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 2,500 RON

Alege opțiunea de finanțare care ți se potrivește pentru acoperirea investiției tale!

Sistem Fotovoltaic On Grid cu putere instalată de 5.74 kWp*
Producție medie: 6888 kWp/an

*Inclus panoul cadou
Package

Recomandat pentru facturi cu energia electrică între 100 si 150 RON/lună.

Asistență documentație tehnică Dosar AFM și Dosar Prosumator

Panouri fotovoltaice ZNSHINE DOUBLE GLASS de pânâ la 550W*

 • Putere totală instalată: minim 5.74 kWp
 • Suprafața utilă minimă necesară ~ 25 m2

Invertor HYPONTECH ON-GRID

 • Putere: 5 kW
 • Monofazat SAU Trifazat

Cost sistem: 29,500 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 3,900 RON (9,500 RON)

SAU
Invertor Hibrid HUAWEI
 • Putere: 5 kW
 • Monofazat SAU Trifazat

Cost sistem: 30,900 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 4,900 RON (10,900 RON)

Alege opțiunea de finanțare care ți se potrivește pentru acoperirea investiției tale!

Sistem Fotovoltaic On Grid cu putere instalată de 6.56 kWp*
Producție medie: 7872 kWp/an

*Inclus panoul cadou
Package

Recomandat pentru facturi cu energia electrică 150 si 250 RON/lună.

Asistență documentație tehnică Dosar AFM și Dosar Prosumator

Panouri fotovoltaice ZNSHINE DOUBLE GLASS de pânâ la 550W*

 • Putere totală instalată: minim 6.56 kWp
 • Suprafața utilă minimă necesară ~ 30 m2

Invertor HYPONTECH ON-GRID

 • Putere: 6 kW
 • Monofazat SAU Trifazat

Cost sistem: 34,500 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 5,900 RON (14,500 RON)

SAU
Invertor Hibrid HUAWEI
 • Putere: 6 kW
 • Monofazat SAU Trifazat

Cost sistem: 35,900 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 6,900 RON (15,900 RON)

Alege opțiunea de finanțare care ți se potrivește pentru acoperirea investiției tale!

Sistem Fotovoltaic On Grid cu putere instalată de 8.61 kWp*
Producție medie: 10332 kWp/an

*Inclus panoul cadou
Package

Recomandat pentru facturi cu energia electrică 250 si 300 RON/lună.

Asistență documentație tehnică Dosar AFM și Dosar Prosumator

Panouri fotovoltaice ZNSHINE DOUBLE GLASS de pânâ la 550W*

 • Putere totală instalată: minim 8.61 kWp
 • Suprafața utilă minimă necesară ~ 40 m2

Invertor HYPONTECH ON-GRID

 • Putere: 8 kW
 • Trifazat

Cost sistem: 44,000 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 11,500 RON (24,000 RON)

SAU
Invertor Hibrid HUAWEI
 • Putere: 8 kW
 • Trifazat

Cost sistem: 45,900 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 12,900 RON (25,900 RON)

Alege opțiunea de finanțare care ți se potrivește pentru acoperirea investiției tale!

Sistem Fotovoltaic On Grid cu putere instalată de 10.66 kWp*
Producție medie: 12792 kWp/an

*Inclus panoul cadou
Package

Recomandat pentru facturi cu energia electrică peste 350 RON/lună.

Asistență documentație tehnică Dosar AFM și Dosar Prosumator

Panouri fotovoltaice ZNSHINE DOUBLE GLASS de pânâ la 550W*

 • Putere totală instalată: minim 10.66 kWp
 • Suprafața utilă minimă necesară ~ 50 m2

Invertor HYPONTECH ON-GRID

 • Putere: 10 kW
 • Trifazat

Cost sistem: 52,750 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 15,400 RON (32,750 RON)

SAU
Invertor Hibrid HUAWEI
 • Putere: 10 kW
 • Trifazat

Cost sistem: 54,750 lei
Subvenție AFM: 20.000 lei
Contribuție proprie: 16,900 RON (34,750 RON)

Alege opțiunea de finanțare care ți se potrivește pentru acoperirea investiției tale!

Casa Verde
* Puterea panourilor fotovoltaice se vor selecta în etapa de configurare a sistemului complet, la semnarea contractului cu FOMCO SOLAR SYSTEMS.
*** Prețurile afișate sunt cu titlu informativ și nu reprezintă oferta finală! Prețul final al sistemului se va concretiza în urma configurării sistemului dvs. după efecturea auditului la fața locului implementării.
**** Important: Suprafață minimă recomandată cu orientare spre Sud, Est sau Vest. Vă rugăm să vă asigurați că aveți suprafața necesară disponibilă!
- Prețurile includ TVA -
Înscrie-te acum la Casă Verde și nu rata ocazia de a obține subvenția de 20.000 Ron!

Primești un panou fotovoltaic ZnShine gratis în valoare de 1063 RON!

Tot ce trebuie să faci este să completezi următorul formular și să ne alegi pe noi ca și instalator pentru programul Casa Verde 2023.