Program 2023

Casa Verde revine! Beneficiați acum de un sistem fotovoltaic având o subvenție de 20.000 Ron oferită de stat.

Înscrie-te acum
Tekintse meg magyar nyelven

Casa verde

Programul de finanțare Casa Verde, destinat persoanelor fizice și parohii, îți oferă posibilitatea să accesezi fonduri nerambursabile și să instalezi sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Dorești să afli mai multe detalii despre ce este "Casa verde"?
Contactează-ne

Ghid de finanțare (2023)

Persoane fizice
Parohii

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice.
 • Cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ.
 • Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice.
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Condiții cumulative minime:

 • Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată, pentru o singură locație în cadrul unei sesiuni.
 • Are domiciliul în România.
 • Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.
 • Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul.
 • Este proprietar al imobilului. Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară.
 • Imobilul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară.
 • Destinația construcției este exclusiv pentru locuință, așa cum reiese din extrasul de carte funciară.
 • Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.
 • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.
 • Nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care au beneficiat/ au încheiat / urmează să încheie o finanțare pe același imobil.

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul + actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație.
 • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul (în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație).
 • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație (chiar dacă se montează pe teren, trebuie să existe pe extrasul CF și un imobil construcție care v-a fi deservit de panourile fotovoltaice). În cazul montajului pe teren se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren (nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație).
 • Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg. (În cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individual).

TOATE documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație!

Pașii principali în derularea proiectului:

1. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor.

2. Validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora.

3. Publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicația informatică, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la punctul 2.

4. Încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație.

5. Selectarea de către solicitanți a unui instalator validat.

6. Analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator.

7. Aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili.

8. Aprobarea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație.

9. Implementarea proiectului.

10. Decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi.

11. Analiza eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, de către AFM, pe eșantion.

12. Monitorizarea beneficiarilor finali.

Descarcă Ghid Complet

Tabelul de mai jos îți oferă informații exacte care sunt furnizate de către AFM despre zilele, regiunea și bugetul acordat în funcție de zonă, pentru programul Casa Verde 2023.

Casa Verde

Completarea formularului la noi pe site nu înseamnă înscrierea în programul Casa Verde.

Nu uita să te înscrii în programul Casa Verde pe site-ul AFM, conform programului de mai sus, dar venim în curând cu informații care te vor ajuta la procesul de înscriere.

Electric up

Acest program se adreseaza intreprinderilor mici și mijlocii și cele din domeniul HORECA conform unor criterii de eligibilitate.

Electric-up 2021

Acest program se adreseaza intreprinderilor mici și mijlocii și cele din domeniul HORECA conform unor criterii de eligibilitate. Se poate accesa o finanțare de 100.000 de euro prin programul Electric-Up pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice dedicată producerii de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Prin acest program se pot achiziționa:

 1. Sistemul de panouri solare
  • panouri fotovoltaice
  • invertoare
  • echipamente conexiuni
  • structura de montaj
  • modul de comunicatie, contoare inteligente
  • tablou electric curent continuu /alternativ
 2. Min. 1 staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
 3. Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare – max. 10% - din valoarea totală eligibilă a proiectului
 4. Consultanță și management de proiect – max. 7% -din valoarea totală eligibilă a proiectului
 5. Realizarea şi instalarea unui panou de informare
 6. Realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
 7. Achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice) – max. 30% din valoare acestora, opțional

Momentan Fomco Solar Systems are in derulare 24 de astfel de proiecte castigate prin acest program de finantare.

Achiziții Publice (SEAP)

Soluțiile noastre fotovoltaice sunt prezente în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), adică pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Orice cerere venită din partea autorităților sau instituțiilor publice, este tratată atent și în mod distinct, ofertarea realizându-se în cel mai scurt timp posibil. Produsele și sistemele fotovoltaice se livrează rapid, din stoc propriu.

Autoritățile contractante pot iniția achiziții directe de pe platforma SEAP, din catalogul cu ofertele noastre sau au posibilitatea să ne solicite oferte personalizate.

Pașii de achiziție prin SEAP

 1. Identificați soluțiile noastre fotovoltaice existente pe platforma SEAP și trimiteți-ne cererea
 2. În cazul în care pe SEAP, ofertele noastre nu corespund cu nevoile d-voastră, accesați website-ul www.fomcosolar.ro
 3. Identificați produsele dorite și notați denumirea și caracteristicile. Trimiteți-ne această listă la adresa de email info@fomcosolar.ro
 4. Noi o să concepem soluția cea mai potrivită și o vom încărca pe platforma SEAP, astfel încât d-voastră să aveți posibilitatea să demarați procedura de achiziție directă.

Pentru orice informații ne găsiți la:

Denumire ofertant: FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL
Adresa: Cristeşti, str. Principală, Nr. 801/E, jud. Mureș
CUI: RO 16981119
Nr. înr. Reg Com.: J26/2022/2004
Adresa de E-mail: info@fomcosolar.ro

Completează formularul pentru o ofertă personalizată