Programe
de finanțare

Casa verde

Programul de finanțare Casa Verde, destinat persoanelor fizice, îți oferă posibilitatea să accesezi fonduri nerambursabile și să instalezi sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Contactează-ne

Program 2022

Ghid de finantare 2022 – încă în curs de elaborare

Ghid de
finanțare(2021)

Cuantumul finanţării:

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW;
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Condiții cumulative minime:

 • persoană fizică cu domiciliul în România;
 • proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 • acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului;
 • imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 • solicitantul şi coproprietarii / devălmaşii pot beneficia o singură dată de finanţare pentru un imobil identificat cu număr cadastral.

Documente necesare:

 • cererea de finanţare;
 • actul de identitate al solicitantului și al coproprietarului / devălmaşului;
 • împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite;
 • extras de carte funciară (nu mai vechi de 60 de zile), din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului-construcţie sau faptul că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren dacă sunt montate pe teren, în original;
 • copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate;

Pașii principali în derularea proiectului:

1. Depunere dosar complet la instalatorul autorizat;

2. Încărcarea documentelor de către instalator pe platforma AFM;

3. Validarea dosarelor de către AFM;

4. Semnarea contractelor de finanțare;

5. Implementarea proiectului;

6. Depunerea de către instalator a dosarului pentru decontarea proiectului;

7. Decontarea de către AFM;

8. Monitorizarea proiectului de către AFM. În acest moment, programul este închis și nu se mai pot depune dosare în acest proiect.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei

Statistică dosare FOMCO 2021

Dosare depuse: 637

Proiecte câștigate la 27.09.2022: 176

Proiecte câștigate si renunțate de către client la 27.09.2022: 1

Proiecte respinse de către AFM la 27.09.2022: 17

Program 2019

Statistică dosare Fomco

Dosare depuse: 324

Dosare transferate de la alți instalatori: 1

Dosare câștigate, renunțate de către client: 5

Proiecte câștigate și implementate: 268

Dosare decontate la 27.09.2022: 268

Electric up

Acest program se adreseaza intreprinderilor mici și mijlocii și cele din domeniul HORECA conform unor criterii de eligibilitate.

Electric-up 2021

Acest program se adreseaza intreprinderilor mici și mijlocii și cele din domeniul HORECA conform unor criterii de eligibilitate. Se poate accesa o finanțare de 100.000 de euro prin programul Electric-Up pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice dedicată producerii de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Prin acest program se pot achiziționa:

 1. Sistemul de panouri solare
  • panouri fotovoltaice
  • invertoare
  • echipamente conexiuni
  • structura de montaj
  • modul de comunicatie, contoare inteligente
  • tablou electric curent continuu /alternativ
 2. Min. 1 staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
 3. Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare – max. 10% - din valoarea totală eligibilă a proiectului
 4. Consultanță și management de proiect – max. 7% -din valoarea totală eligibilă a proiectului
 5. Realizarea şi instalarea unui panou de informare
 6. Realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
 7. Achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice) – max. 30% din valoare acestora, opțional

Momentan Fomco Solar Systems are in derulare 24 de astfel de proiecte castigate prin acest program de finantare.

Achiziții Publice (SEAP)

Soluțiile noastre fotovoltaice sunt prezente în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), adică pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Orice cerere venită din partea autorităților sau instituțiilor publice, este tratată atent și în mod distinct, ofertarea realizându-se în cel mai scurt timp posibil. Produsele și sistemele fotovoltaice se livrează rapid, din stoc propriu.

Autoritățile contractante pot iniția achiziții directe de pe platforma SEAP, din catalogul cu ofertele noastre sau au posibilitatea să ne solicite oferte personalizate.

Pașii de achiziție prin SEAP

 1. Identificați soluțiile noastre fotovoltaice existente pe platforma SEAP și trimiteți-ne cererea
 2. În cazul în care pe SEAP, ofertele noastre nu corespund cu nevoile d-voastră, accesați website-ul www.fomcosolar.ro
 3. Identificați produsele dorite și notați denumirea și caracteristicile. Trimiteți-ne această listă la adresa de email info@fomcosolar.ro
 4. Noi o să concepem soluția cea mai potrivită și o vom încărca pe platforma SEAP, astfel încât d-voastră să aveți posibilitatea să demarați procedura de achiziție directă.

Pentru orice informații ne găsiți la:

Denumire ofertant: FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL
Adresa: Cristeşti, str. Principală, Nr. 801/E, jud. Mureș
CUI: RO 16981119
Nr. înr. Reg Com.: J26/2022/2004
Adresa de E-mail: info@fomcosolar.ro

Completează formularul pentru o ofertă personalizată