Electric Up

Fomco Solar Systems Partenerul Tău În Programul Electric Up

Programul este destinat pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru operatorii economici din domeniul HORECA, pentru instalararea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kwp și 100 kwp, necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kw pentru vehicule electrice și electrice hybrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul se organizează multianual, până în anul 2026, în mai multe cicluri de finanțare. Prima sesiune a expirat, vă invităm să aplicați pentru sesiunea următoare.

Valoarea grantului este de maxim 100.000 de euro/beneficiar și nu necesită cofinanțare!

La solicitarea beneficiarului se acordă un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor pentru demararea lucrărilor, iar restul va fi realizat fie pe cheltuiala beneficiarului, fie a instalatorului, statul urmând să ramburseze aceste sume.

Acest program se finanțează de către MEEMA (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) și vine în sprijinul IMM-urilor și celor din domeniul HoReCa.

– Cheltuieli eligibile propuse în cadrul programului –

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente:

panouri fotovoltaice;
invertor/invertoare;
conexiuni;
structura de montaj a sistemului;
modul de comunicaţie;
contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;

f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;

g) 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată (TVA), dacă aceasta este nedeductibilă.
Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor de proiectare, consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Mai jos puteți accesa Ghidul programului Electric Up:

„ElectricUp” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA – din 4 decembrie 2020

Am decis ca toate unităţile deţinute de Fomco Group să se alăture mişcării "verzi" şi să ne instalăm sisteme fotovoltaice. Astfel dorim să asigurăm sustenabilitatea resurselor şi minimalizarea amprentei ecologice, dar în acelaş timp să reducem costurile facturilor de energie electrică.
Cu noul val de conştientizare a schimbărilor care afectează natrura ne propunem să inspirăm şi alte firme şi să acordăm tot sprijinul nostru pentru ca firma Dumneavoastră să devină independentă din punct de vedere energetic. Oferim servicii de la A la Z pentru a vă înscrie în programul

Fomco Solar Systems Partenerul Tău În Programul Electric Up