Execuție

De îndată ce se dă acordul, echipa noastră de profesioniști începe executarea proiectului

Sisteme fotovoltaice la cheie

FOMCO SOLAR SYSTEMS prin personalul său calificat şi specializat, oferă construcţia „la cheie” a parcurilor fotovoltaice, pe întreg teritoriul ţării, după proiectul tehnic propriu sau proiectul tehnic pus la dispoziţie de beneficiar.

Lucrările necesare realizării investiţiei sunt:
  • amenajare teren
  • împrejmuire teren
  • drumuri de incintă
  • montare structură metalică
  • montare panouri solare
  • cablaj electric c.c., c.a., monitorizare, video
  • montare şi racordare post de transformare 0,4kV/20kV
  • verificare finală şi întocmire buletine de verificări
  • recepţia şi punerea în funcţiune
  • alte lucrări solicitate de beneficiar

În derularea fără probleme şi în bune condiţii a lucrărilor un rol important are experienţa echipei de constructori, respectiv organizarea furnizorilor de echipamente. Fomco Solar Systems, pe lângă personalul său calificat mai dispune şi de echipament performant (autocamioane, excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, utilaj pentru bătut stâlpi, etc.), pentru realizarea cât mai rapidă şi în bune condiţii a construcţiei parcului fotovoltaic.

Sisteme fotovoltaice la cheie

Obiectivul principal al Fomco Solar Systems este de a oferi partenerilor, investitorilor în proiecte fotovoltaice soluții și servicii de ultimă generație, eficiente, de bună calitate, care este de încredere, la prețuri competitive. Dorim să încurajăm investițiile în acest sector energetic și avem convingerea că prin aceasta vom contribui atât la protejarea și conservarea mediului înconjurător, cât și la creșterea eficienței companiilor.