Consultanță

Consultanță, Proiectare și Execuție

Consultanță gratuită persoanelor interesate de achiziționarea unui sistem de panouri solare

Consultanță

Noi, Fomco Solar Systems, având la bază o echipă de profesionişti cu o experienţă vastă în domeniul energiei solare, oferim consultanţă pentru toate fazele realizării unei asemenea investiţii. Aşadar, oferim consultanţă din faza de concept, până la finalizarea lucrării şi a punerii în funcţiune. Pentru realizarea obiectivului parcurgem următoarele etape:

 • analizarea documentaţiei primare pusă la dispoziţie de client.
 • întocmirea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate, respectiv realizarea de analize cost-beneficiu.
 • consultanţa necesară obţinerii de fonduri (bancare sau nebancare) pentru realizarea investiţiei de bază
 • întocmirea cererilor pentru obţinerea finanţării şi întocmirea rapoartelor periodice.
 • consultanţă şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea certificatului de urbanism, avizelor specificate, autorizaţiei de construire, autorizaţiei de înfiinţare, avizului tehnic de racordare, licenţei de producător, etc.
 • managementul proiectului
 • consultanţă şi recomandare pentru alegerea echipamentelor necesare:
 • Structuri de montaj,
 • Panouri solare,
 • Cutii de joncţiune (junction box),
 • Invertoare,
 • Posturi de transformare 0,4kV/20kV,
 • Puncte de conexiune 20kV, grupuri de măsură 20kV şi altele
 • supravegherea implementării proiectului, atingerea indicatorilor propuşi
 • supravegherea şi urmărirea contractelor de execuţie şi a contractelor de furnizare.
Consultanță
Proiectare

Proiectare

Fomco Solar Systems asigură prin personal autorizat de o înaltă calificare proiectarea pe toate specialităţile necesare investiției şi anume:

 • Studiu geologic
 • Ridicare topografică
 • Arhitectură
 • Rezistenţă
 • Umbrire
 • Drumuri
 • Instalaţii electrice
 • Sistem de supraveghere

Primul şi cel mai important pas pentru realizarea investiţiei este întocmirea proiectului tehnic cu toate fazele:

 • DTAC – documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire
 • PT – proiect tehnic
 • CS – caiet de sarcini
 • DE – detalii de execuţie

Execuție

Fomco Solar Systems prin personalul său calificat şi specializat, oferă construcţia „la cheie” a parcurilor fotovoltaice, pe întreg teritoriul ţării, după proiectul tehnic propriu sau proiectul tehnic pus la dispoziţie de beneficiar.

Lucrările necesare realizării investiţiei sunt:

 • Amenajare teren,IMG_0615-merged-kicsi-RGB
 • Împrejmuire teren,
 • Drumuri de incintă,
 • Montare structură metalică,
 • Montare panouri solare,
 • Cablaj electric c.c., c.a., monitorizare, video,
 • Montare şi racordare post de transformare 0,4kV/20kV,
 • Verificare finală şi întocmire buletine de verififcări,
 • Recepţia şi punerea în funcţiune,
 • Alte lucrări solicitate de beneficiar.

În derularea fără probleme şi în bune condiţii a lucrărilor un rol important o are experienţa echipei de constructori, respectiv organizarea furnizorilor de echipamente. Fomco Solar Systems, pe lângă personalul său calificat mai dispune şi de echipament performant (autocamioane, excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, utilaj pentru bătut stâlpi, etc.), pentru realizarea cât mai rapidă şi în bune condiţii a construcţiei parcului fotovoltaic.

Execuție

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Button text lorem

Solicită ofertă pentru sistem fotovoltaic

Completează formularul de mai jos