Consultanță

Consultanță, Proiectare și Execuție

Consultanță gratuită persoanelor interesate de achiziționarea unui sistem de panouri solare

Consultanță

Noi, FOMCO SOLAR SYSTEMS, având la bază o echipă de profesionişti cu o experienţă vastă în domeniul energiei solare, oferim consultanţă pentru toate etapele realizării unei asemenea investiţii. Aşadar, oferim consultanţă din faza de concept până la finalizarea lucrării şi a punerii în funcţiune. Pentru realizarea obiectivului parcurgem următoarele etape:

 • analiza documentaţiei primare pusă la dispoziţie de client
 • întocmirea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate, respectiv realizarea de analize cost-beneficiu
 • consultanţa necesară obţinerii de fonduri (bancare sau nebancare) pentru realizarea investiţiei de bază
 • întocmirea cererilor pentru obţinerea finanţării şi întocmirea rapoartelor periodice
 • consultanţă şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea certificatului de urbanism, avizelor specificate, autorizaţiei de construire, autorizaţiei de înfiinţare, avizului tehnic de racordare, licenţei de producător, etc.
 • managementul proiectului
 • consultanţă şi recomandare pentru alegerea echipamentelor necesare:
  * structuri de montaj,
  * panouri solare,
  * cutii de joncţiune (junction box),
  * invertoare,
  * posturi de transformare 0,4kV/20kV,
  * puncte de conexiune 20kV, grupuri de măsură 20kV şi altele
  * supravegherea implementării proiectului, atingerea indicatorilor propuşi
  * supravegherea şi urmărirea contractelor de execuţie şi a contractelor de furnizare
Consultanță

Obiectivul principal al FOMCO SOLAR SYSTEMS este de a oferi partenerilor, investitorilor în proiecte fotovoltaice soluții și servicii de ultimă generație, eficiente, de bună calitate, care este de încredere, la prețuri competitive. Dorim să încurajăm investițiile în acest sector energetic și avem convingerea că prin aceasta vom contribui atât la protejarea și conservarea mediului înconjurător, cât și la creșterea eficienței companiilor.

Despre Noi