Shop

panou solar

Kit ON-GRID 3.24KW - Monofazat (DO IT YOURSELF)

14.699,00 RON

panou solar

Kit ION-GRID 20,25 KW - Trifazat

95.450,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 15,39 kw - Trifazat

75.200,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 4,05 - Trifazat

26.790,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 6,48 KW - Monofazat

35.850,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 4,86 KW - Trifazat

30.550,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 4,05 KW - Trifazat

25.250,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 3,24 KW - Trifazat

21.850,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 8,10 KW - Trifazat

44.190,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 10,53 KW - Trifazat

50.290,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 6,48 KW-Trifazat

34.490,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 4,86 KW-Monofazat

28.990,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 4,05 KW-Monofazat

25.490,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 5.67 KW Trifazat

32.750,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 5,67KW – Monofazat

31.350,00 RON

panou solar

Kit ON-GRID 3.24KW - Monofazat

20.550,00 RON